Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

A. mochata naseljava veliki deo Palearktika i jedini je predstavnik svog roda u centralnoj Evropi. Prepoznatljiva je po svojoj veličini i obojenosti, kao i po mirisu na mošus. Larva se najčešće razvija u vrbi, a odrasle jedinke se mogu videti od juna do septembra na stablima i krošnjama vrbe, breze, topole i drugog drveća gde se hrane sokovima koji cure iz oštećenog drveta. Veličina tela ove strižibube se kreće od 13-35mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica